Punuin ang buwan ng matatamis na ngiti ngayong Filipino Heritage Month kasama ang mga panghimagas na ginawa mismo para sa pagsasalo-salo. Naiintindihan ng mga maggagatas ng Alberta na ang pagkain ay isang paraan upang maging malapit ang mga tao. Kaya naman sinisigurado nila na ang kanilang produkto ay hindi mo maiiwasan na ipamahagi sa iba.

Para sa kahit anong okasyon, subukan ang mga resiping ito hango sa kulturang Pilipino:


Kumilala ng isa sa mga maggagatas mula sa Alberta

Karen

Sa likod ng aming mga pagatasan ay ang pamilya. Habang pinapalaki ang kanyang tatlong anak, hindi lamang ang pamilya ni Karen ang kanyang pinapahalagahan, pati na rin ang lahat ng pamilya na natutulungan ng kanyang pagatasan na makakain.